متن آهنگ محمد رضوان آدم حسابی

 

به سرم زده بعد این همه سال دوتایی بریم یه شمال جون من دیگه نه نیار

به سرم زده ناز تو بخرم تورو یه دریا ببرم روی ضعف من دست نذار

مگه داریم کسیو مثل تو آدم حسابی باید هر جوری شه حفظت کنم از بس که نابی

دوست دارم روی دورم باهات روی روالم توی این دنیا فقط مال منی پس خوش به حالم

توو این عکس که میندازی یه جوری منو دوس داری که دیوونت میشم به حرف من مگه شک داری

مثه پنجه ی آفتابی که تعصبتو دارم واسه خاطر تو همه چیمو وسط میذارم

مگه داریم کسیو مثل تو آدم حسابی باید هر جوری شه حفظت کنم از بس که نابی

دوست دارم روی دورم باهات روی روالم توی این دنیا فقط مال منی پس خوش به حالم