متن آهنگ مرتضی اشرفی آرزو

 

تو هنوزم توو دل من جاته بیا نشه بری بدون من عاشق شیا

توو دل من کسی جاتو نمیگیره

کسی برات مثه نیست که بمیره

اگه بدونی چشای تو همه چیمه اسم تو رو لب من فقط زندگیمه

تو جای من باشی جا میزنی ولی

هنوز برات میمیرم و تو دل میکنی

عشق شوخی نیست ساده ازش رد بشی میای و میری هر موقع دلت خواست

تو جای من باشی جا میزنی ولی

هنوز برات میمیرم و تو دل میکنی

عشق شوخی نیست ساده ازش رد بشی میای و میری هر موقع دلت خواست

قسم به عشق تو به خاطراتمون

قسم به هر چی که گذشته بینمون

دوست دارم قسم به جون جفتمون بیا و این دفه نرو فقط بمون

تو جای من باشی جا میزنی ولی

هنوز برات میمیرم و تو دل میکنی

عشق شوخی نیست ساده ازش رد بشی میای و میری هر موقع دلت خواست

تو جای من باشی جا میزنی ولی

هنوز برات میمیرم و تو دل میکنی

عشق شوخی نیست ساده ازش رد بشی میای و میری هر موقع دلت خواست