متن آهنگ امیر فروغی آره دیدم

 

چطور ول کردی دستامو توو این شهر شلوغ

این آدم رو روانی کردی تو آخه چجور

همه حرفات دروغ بود آخه تو بی معرفت

دیدی رفتی نموندی آخه تو چی شد بگو

آره من دیدم که هیشکی نمیمونه

عمر تو دادن تا این عشق نمونه

آره من دیدم که هیشکی نمیمونه

عمر تو دادن تا این عشق نمونه

آره دیدم آدمای دورمو خوب دیدم

اونایی که دور من بودن فقط حرف بودن

بریدم از آدمایی که میگفتن هستن

تهش دیدم این منم که توی بازی هستم

آره من دیدم که هیشکی نمیمونه

عمر تو دادن تا این عشق نمونه

آره من دیدم که هیشکی نمیمونه

عمر تو دادن تا این عشق نمونه