بیا از این به بعد رو همدیگه هیچ موقع حس بد نیگریم

بیا تا میتونیم بریم سفر عکسای دوتایی بگیریم

بیا دستا رو چفت کن به هم تو که میدونی دنیا دو روزه

بیا فاصله رو کم کن من عاشقتم هنوز که هنوزه

فرشته بگو از کدوم خیابون برسم به عشقت

من میخوام دنیا رو واست بکنم بهشتت

یهو چی شد دل من وصل تو شد فرشته آخ فرشته