متن آهنگ داوود یونسی آشوب

 

چه آشوبی نشسته توی خیالم امشب

ببین چه بد گرفته دوباره حالم امشب

کجا برم من آخه با این بغض

شکسته با این غرور خسته

کجا برم من آخه اسیر انتظارم دیگه چاره ندارم

دلم آشوبه امشب بمونی با من ای کاش

این عاشق پریشون دیگه رسیده اینجاش

 دلم پره خدایا کنار بغض من باش

به تو وصله یه عاشق دل همیشه تنهاش

دلم آشوبه امشب بمونی با من ای کاش

این عاشق پریشون دیگه رسیده اینجاش

 دلم پره خدایا کنار بغض من باش

به تو وصله یه عاشق دل همیشه تنهاش

همیشه سهم من بود غروب تلخ رفتن

خدا تورو فرستاد برای دل شکستن

دل شکسته ی من توو این بازی

چی بردی تویی که بازی خوردی

دل شکسته ی من چه دامن گیره این عشق

دلم آشوبه امشب بمونی با من ای کاش

این عاشق پریشون دیگه رسیده اینجاش

 دلم پره خدایا کنار بغض من باش

به تو وصله یه عاشق دل همیشه تنهاش

دلم آشوبه امشب بمونی با من ای کاش

این عاشق پریشون دیگه رسیده اینجاش

 دلم پره خدایا کنار بغض من باش

به تو وصله یه عاشق دل همیشه تنهاش