متن نوحه آقای کریمم یار قدیمم

 

آقای کریمم یار قدیمم اسمت رو مینویسم روی عقیقم

همه اهل بیت عزیز دلن اما با امام حسن یه جور دیگه رفیقم

حسنیم من نه فقط من همه دنیا حسنیه

به خدا که خود مولا حسنیه مادرش حضرت زهرا حسنیه

کرم داره جنم داره حسن ذکر توسل علمداره

نبینید خاکیه قبرش آقام تو دل نوکراش حرم داره

حسن جانم حسن جانم

دنیا زیر پاشه حاتم گداشه حسن آقای کریمان جهانه

ذکر تعجبل فرج یا حسنت شد اولین عموی صاحب الزمانه

حسنیم من نه فقط من که پیمبر حسنیه

بخدا که علی اکبر حسنیه زینب کبری تا محشر حسنیه

اینو باید بدونه هرکسی زائر شاه بی کفن میشه

شب جمعه خود ارباب مدینه زائر امام حسن میشه

حسن جانم حسن جانم