متن نوحه آقا سلام دوای دردامی

 

آقا سلام دوای دردامی آرامشه همه ی دنیامی

ای سایه ی سرم عزیزم من کجا برم

عزیزم غیر این حرم عزیزم حسین

هر بار به داد من رسیدی اشکِ چششممو که دیدی

التماسمو شنیدی حسین

آقای منی دلیلِ نفس های منی تو امیدِ فردای منی

همه دین و دنیای منی

آقای منی دلیلِ نفس های منی تو امیدِ فردای منی

همه دین و دنیای منی

آقا سلام دوای دردامی آرامشه همه ی دنیامی

ای سایه ی سرم عزیزم من کجا برم

عزیزم غیر این حرم عزیزم حسین

هر بار به داد من ….

آقای منی دلیلِ نفس های منی تو امیدِ فردای منی

همه دین و دنیای منی