متن مداحی آقا سلام میشه به من اجازه بدی بازم بیام

 

دوباره حال قلبمو نگات عوض کرد

مسیرِ زندگیمو روضه هات عوض کرد

کسی منو نخواست ولی تو دادی راهم

همیشه وقت بی کسی شدی پناهم

آقا سلام ، میشه به من اجازه بدی بازم بیام

دیگه تموم میشه همه ی دلتنگی هام ، آقا سلام

با رویای بین الحرمین ، خیلی خیلی دلتنگم حسین

با رویای بین الحرمین ، خیلی خیلی دلتنگم حسین

آقام آقام آقام یا حسین ، منو صدا بزن بده راهو نشونم

شور میزنه دلم نشه که جا بمونم ؛ غریبم اما خوبه باز یه آشنا هست

همش میگم هر چی بشه امام رضا هست

عمرم سلام مثل همیشه حاجتمو از تو میخوام

بنویس اربعینمو که من هم بیام

عشقم سلام سلطان قربون معرفتت یادم میمونه معرفتت

سلطان قربون معرفتت یادم میمونه معرفتت