متن آهنگ شهاب مظفری آلزایمر

 

یه روزی من یه جایی اشتباه کردم چراغ دوستیمو با تو به راه کردم

جوون بود و بی تجربه و خام

خطا کردم خطا کردم خطا کردم

توو حرفات مثه کوه پشت من بودی تو از رفتار من سادیگمو خوندی

گرفتی نقطه ضعفمو توی دستت

منو کوبوندی سوزوندی و رنجوندی

چطور دلت اومد بهم بگو چطور جلو چشم باشی بگیری دستشو

بگو بهم چطور دلت اومد

بهش بگی عشق بگه عشق

چطور دلت اومد بهم بگو چطور جلو چشم باشی بگیری دستشو

بگو بهم چطور دلت اومد

بهش بگی عشق بگه عشق

قسم خوردم که میمونم به یادت قسم خوردم شبا میام توو خوابت

تو که میدونستی دیوونه میشم

یکی بیاد بخوابه شب کنارت

چطور دلت اومد بهم بگو چطور جلو چشم باشی بگیری دستشو

بگو بهم چطور دلت اومد

بهش بگی عشق بگه عشق

چطور دلت اومد بهم بگو چطور جلو چشم باشی بگیری دستشو

بگو بهم چطور دلت اومد

بهش بگی عشق بگه عشق