متن آهنگ محمد زندوکیلی آمدی

 

آمدی زندگی رنگی گرفت ای مه رویایی من

قلب من نیمه جان من جانی

گرفت مرهم شیدایی من

قبل تو ویرانه ای متروک بودم به زمین و زمان مشکوک بودم

از خدا تویی تمام خواهش من

آمدی تو شدی آرامش من

دل داده ام من جان منی تو هم آسمان هم باران منی تو

مجنون ترینم لیلای منی تو

عاشقترینم زیبای منی تو

دل داده ام من جان منی تو هم آسمان هم باران منی تو

مجنون ترینم لیلای منی تو

عاشقترینم زیبای منی تو

من تو را من تو را برای هر ثانیه ام میخواهم تو بگو که تا ابد برای من میمانی

دور شود دور شود چشمان بد از

این عشق تو برای من جهان و جانی

دل داده ام من جان منی تو هم آسمان هم باران منی تو

مجنون ترینم لیلای منی تو

عاشقترینم زیبای منی تو

دل داده ام من جان منی تو هم آسمان هم باران منی تو

مجنون ترینم لیلای منی تو

عاشقترینم زیبای منی تو