متن آهنگ بهنام خدری آهای آهای

 

آهای آهای آدمای شهر دلم تنگه بوی ریحونه

دلم پوسیده توو این خونه کسی حالم رو نمیدونه

دلم تنگه سر کوچست دلم تنگه باغ آلوچست

دلم تنگه عطر بارونه کسی حالم رو نمیدونه

گل لاله گل میخک گل سنبل ساقه ی پیچک

بهار میاد باز توو این خونه روزای غمگین نمیونه

بهار میاد باز توو این خونه روزای غمگین نمیونه