متن آهنگ محمدرضا شعبانزاده آهنربا

دلم تورو دیدم میخوام تورو دائما بی خیال همه بشو و بیا بشو فقط مال من

تورو یادم میمونه دیوونتم دیوونه انگاری

تفنگ توو چشاته که میگیره منو نشونه

دل من رو هواست این شروع ماجراست دلت اگه آهنیه قب من آهنرباست

از همه ی آدما اصلا حسابت جداست

اگه دلم کشتی باشه چشمای تو ناخداست

تیر چشمات اومد وسط قلبم نشست دل تو هم مثه دلم چشماشو رو دنیا بست

تو شدی برام نفس تورو نمیدم از دست

اگه دیگه مثه تو عشقم واسم توو دنیا هست

تو شدی نفس واسم توو فکرمی دائما چه حال خوبم چه بد چشمات  

بالا پایین داره عشق پر خطره راه عشق

آره خطرناکه اما بیا خطر کن با من

دل من رو هواست این شروع ماجراست دلت اگه آهنیه قب من آهنرباست

از همه ی آدما اصلا حسابت جداست

اگه دلم کشتی باشه چشمای تو ناخداست

تیر چشمات اومد وسط قلبم نشست دل تو هم مثه دلم چشماشو رو دنیا بست

تو شدی برام نفس تورو نمیدم از دست

اگه دیگه مثه تو عشقم واسم توو دنیا هست