متن آهنگ حمید اصغری طلا

 

طلا با همه دلبرا داری تو فرق چرا

آخرشم میاری سرم بلا ملا

طلا با همه دلبرا داری تو فرق چرا

آخرشم میاری سرم بلا ملا

آره خوشگلم با من نداری تو یه مشکل هم

آخه تویی عشق من کسی نمیاد دیگه توو دلم

خودمونیم و منو توییم مهمونیو

نشو دیگه دور ازم اگه رفتی سریع زود بیا

طلا با همه دلبرا داری تو فرق چرا

آخرشم میاری سرم بلا ملا

طلا با همه دلبرا داری تو فرق چرا

آخرشم میاری سرم بلا ملا

طلا

چه خوبه اون چشای نابت

دل دیوونه تورو میخوادت

بد جوری بلدتم من

دست خودمه اون رگ خوابت

منو تو یه تیم کاملیم میبریم هر جا بریم

بی خیال برد و باخت توو همه  بازیا سریم

طلا با همه دلبرا داری تو فرق چرا

آخرشم میاری سرم بلا ملا

طلا با همه دلبرا داری تو فرق چرا

آخرشم میاری سرم بلا ملا

طلا

طلا با همه دلبرا داری تو فرق چرا

آخرشم میاری سرم بلا ملا

طلا با همه دلبرا داری تو فرق چرا

آخرشم میاری سرم بلا ملا

طلا