متن آهنگ فرزاد فرزین آهنگ دو نفره

 

درو بستم تا وقتی این گوشه نشستم

راها دورن تا بند کفاشمو نبستم

از شوق رویای روزای روشن شبا رو بیدارم

دنیا رو‌بهم میریزم با تو‌ من آخه دوست دارم

آره همینه نمیتونی بمونی و ببازی

باید بری و یه گوشه ای دنیاتو بسازی

قانون همینه نمیتونی بمونی و ببازی

باید بری و یه گوشه ای دنیاتو بسازی

میرسم به فرداها چرا من

نه وقتیکه دیدم همون که خواستم شد

دیگه بشه من خستم از ترسهای بیخود

میاداون روزی که نزدیک رویام منو شوق فردا

با تو هر سختی آسون میشه برامن تویی همه دنیام

آره همینه نمیتونی بمونی و ببازی

باید بری و یه گوشه ای دنیاتو بسازی

قانون همینه نمیتونی بمونی و ببازی

باید بری و یه گوشه ای دنیاتو بسازی