متن آهنگ میثم ابراهیمی آهو

 

چشای خوشگلتو برم کوبیده میخشو توو دلم

پیچیده عطر تو توو سرم میبینم روحتو توو تنم

تا خود صبح میکنه گرم دل منو آتیش تو

روشنی حتی تو نور کم تو ماهی من آسمونتم

شیرینه حتی غرورتم اسیرم خوبه زندونتم

دنبالتم مثه یه شیر کجا میری آهوی من

به تو خوش دلم بدون مکث بدون حرف بیا

پیش خودم بزن یه چنگ رو دل من بزا دیوونه شم

آتیش قلب من واست میمونه گرم

به تو خوش دلم بدون مکث بدون حرف بیا

پیش خودم بزن یه چنگ رو دل من بزا دیوونه شم

آتیش قلب من واست میمونه گرم

ببین هر چی توو سینمه به تو گفتم حسمو

دادمش به تو لو من یه چی هم تو بگو لطفا

وقتی یه دقیقه نیستم خوب عصبی نباش

پشت هم بگیر تو تصویری تماس

حسابت از همه واسه من سواس

به تو خوش دلم بدون مکث بدون حرف بیا

پیش خودم بزن یه چنگ رو دل من بزا دیوونه شم

آتیش قلب من واست میمونه گرم

به تو خوش دلم بدون مکث بدون حرف بیا

پیش خودم بزن یه چنگ رو دل من بزا دیوونه شم

آتیش قلب من واست میمونه گرم