آخرش قشنگه وقتیکه دست تکون میدیو این دله که تنگه

اونو با دست نشون میدیو اون شبای بعدش 

آخ اون شبای بعدش اون شبای بعدش

میمیره توو دوری این دل بی صاحاب توو غمو دیوونه نبودی

من عاشقت نمیشدم و نکنی تو ترکش چجوری بگم بهش

آخرش ی من میمونم ی تو د قلب نداری که تو

منی که با عشق میشونی به پات داری ول کنی که جات

آخه جات کیو بذارم من