متن آهنگ علی پناهی ارتش یه نفره

 

یاد گرفتم رو پاهام وایستم ثابت کردم که فیک نیستم

باختم تا بردم هی خراب کردم از نو ساختم

یه دنده بودم رو انتخابم رویاهام نذاشتن شبها بخوابم

نشد که بشه حرفم دوتا بشه جنگیدم تا همونی که میخوام بشه

مثه ارتش یه نفره صفر رو صد کردم یه تنه

باور کردم که زندگی با تاس بد خوب بازی کردنه

مثه ارتش یه نفره صفر رو صد کردم یه تنه

باور کردم که زندگی با تاس بد خوب بازی کردنه

دنبال تایید نبودمو نیستم کار خودمو میکنم اهل ریسکم

فرقی نداره نه گوشه ی رینگ باشم

صد بار بیوفتم دوباره میخوام پا شم

چیزی که نکشتت قویترتم میکنه شبو سیاهیه که تورو ستارت میکنه

یاد گرفتم که چراغ خاموش برم به جلو سر هر دو راهی گوش کنم حرف دلو

مثه ارتش یه نفره صفر رو صد کردم یه تنه

باور کردم که زندگی با تاس بد خوب بازی کردنه

مثه ارتش یه نفره صفر رو صد کردم یه تنه

باور کردم که زندگی با تاس بد خوب بازی کردنه