متن مداحی از تو ممنونم نکردی جوابم با حال خرابم

 

از تو ممنونم نکردی جوابم با حال خرابم تو جمعِ گداهات تو کردی حسابم

از تو ممنونم نکردی جوابم با حال خرابم تو جمع گداهات تو کردی حسابم

سالارِ زینب امیری حسینم و ‌نِعم الامیرم و نِعم الامیرم

سالار زینب امیری حسینم و ‌نِعم الامیرم و نِعم الامیرم

هوا هوای کربلاست هوای بین الحرمین هوا هوای کربلا هوای بین الحرمین

هوای شور و مستی و هوای گریه بَر حسین

دلم دوباره پر زده شبیه این کبوترا ؛ حس می کنم پر میکشم تو آسمون کربلا

از تو ممنونم نکردی جوابم با حالِ خرابم ، تو جمع گداهات تو کردی حسابم

سالارِ زینب ، امیری حُسینَم و‌ نِعم الامیرم و نِعم الامیرم

هوا هوای کربلاست هوای بین الحرمین هوا هوای کربلا هوای بین الحرمین

هوای شور و مستی و هوای گریه بَر حسین

دلم دوباره پر زده ، شبیه این کبوترا حس می کنم پر میکشم تو آسمونِ کربلا

از تو ممنونم نکردی جوابم با حال خرابم تو جمع گداهات تو کردی حسابم