نباشی بی تو باز میمیرن میریزن بی تو هر دم میبارن

تو تموم دنیامی تو تموم حرفامی تو همه ی لحظه ی گرم عاشق بودنی

یه ستاره داره چشمک میزنه از آسمون داره دلمو میبره میبره بینام و نشون

اون ستاره همون چشمای توئه تو آسمون