متن آهنگ تسه دلبر شومه در به در بومه

 

ای دوست دردِ من زیادُ و دشت خِل بوومه

تیسه دلبر شومه در به در وومه ، تیسه دلبر اسمی این شهر وومه

شومه لاتِ شمی محله سر وومه ، شومه دلبر شهری کلانتر وومه

شومه دلبر تی قلبی تک پر وومه ، دیوانه خاطر شی دلبر وومه

شهرِ آمِل من همه ره سر وومه ، تی خاطری کیجا شور و شر وومه

تی خاطری کیجا شور و شر وومه ، من شی تنها تنی هوادارمه

تنها لشگر من تنی چودارمه ، تنها لشگر من تنی چودارمه

♫♫♫♪♫♫

دل هاده تو شه تنی دلدار وومه ، تا آخر عمر کیجا تنی یار وومه

اگه بخوای مِن تی هوادار وومه ، بییری سر جنگ تی سردار وومه

تی خاطری از خو من ویشار وومه ، تو غم نخوار کیجا تی غمخوار وومه

به دام عشقت من گرفتار وومه ، اشکارچی بووشی تی اشکار وومه

من شه تنها تنی هوادارمه ، تنها لشگر من تنی چودارمه

تنها لشگر من تنی چودارمه

♫♫♫♪♫♫
ای دوست سرنوشت های گَله دارمه

تیسه دلبر سرباز فرار وومه ، دلتنگ تی برمه و زاری وومه

برمه نکن تی چشی اسری وومه ، دیوانه آخر تی خاطری وومه

دلبر اگر هر چی بخواهی وومه ، اسمی وومه تنهای وحشی وومه

تی خاطری آملی یاغی وومه ، کیجا شمی محله ای ساقی وومه

کیجا شمی محله ای ساقی وومه

من شه تنها تنی هوادارمه ، تنها لشکر من تنی چودارمه

من شه تنها تنی هوادارمه ، تنها لشگر من تنی چودارمه