متن آهنگ والایار اشکامو بردار

 

بعد تو هیچ جایی نمیرم هر روز دلم میخواد بمیرم

به هیشکی احساسی ندارم آینده ی خاصی ندارم

یه ارزو یه اشتباهی یه اتفاق ساده گاهی

قلب تو میکشه عزیزم همینه که بی تو مریضم

اشکامو بردار از روی گونم شاید بتونم زنده بمونم

جا مونده موهات رو بغض شونم رسیده دردت به استخونم

اشکامو بردار از روی گونم شاید بتونم زنده بمونم

جا مونده موهات رو بغض شونم رسیده دردت به استخونم

هر آدمی یه جای تقدیر یه جای این عمر نفسگیر

دیگه دلش عاشق نمیشه اون آدم سابق نمیشه

بعد تو لحظه هام سیاهن چشمای قرمزم گواهن

به هیچکسی دل نمیبندم شبیه قبلا نمیخندم

اشکامو بردار از روی گونم شاید بتونم زنده بمونم

جا مونده موهات رو بغض شونم رسیده دردت به استخونم

اشکامو بردار از روی گونم شاید بتونم زنده بمونم

جا مونده موهات رو بغض شونم رسیده دردت به استخونم