متن اهنگ افغانی دلبری جمال مبارز

 

دلبری دل میبری برمه زیبایی مثل پری

افسونگری جادوگری

از همه زیبایی بهتری

عشق یعنی تو

یعنی چشم و ابروت یعنی دلتنگت میشم

دلتنگ دیدن روت

عشق یعنی تو