متن اهنگ الان دیگه خوب میدونم آصف آریا

 

 

الان دیگه خوب میدونم

چرا کلی چشم افتاده دنبال تو

یه سریا عشقشو دارن ببینن با من چیه داستان تو

الان دیگه خوب میدونم چرا کلی چشم افتاده دنبال تو

یه سریا عشقشو دارن ببینن با من چیه داستان تو

بیا بارون زده امشب دل من تنگه یه شونست

بیا امشب خونه بی تو به خدا دیوونه خونس

نم بارون شبو دریاب همشون بی تو بهونس

آخ چقد تنگه دلم به خدا لنگ یه شونس

الان دیگه خوب میدونم چرا کلی چشم افتاده دنبال تو