ای الهه ی ناز بمونی کاش با منه بلند پرواز کاش یجوری میشد

با هم بسازن کبوترا باز ای الهه ی ناز تو واقعی من یه رویا پرداز

ای الهه ی ناز صدای تو ساز سکوتت آواز دنیا منو دیر با تو آشنا کرد

دنیا ستم هی به عاشقا کرد این حق نبود سهم ما از عشق