امسال اربعین کجا برم غصه کم بشه

امسال اربعین کجا برم مثل حرم بشه

حرم و حال و هواشو همه دوس دارن ولی خب

کربلا و زائراشو همه دوس دارن ولی خب

میشنم عکسامو بازم میبینم دلم میگیره