وقت عاشق شدنه هر جا که هستین بده دستاتو به من بلند شو از جات

رنگ عاشقی داره اون دو تا چشمات امشبم مثل همیشه محشری

هنوزم با یک نگات دل میبری نذار لحظه های عاشقی تموم شه

زندگیتو نذار با غصه حروم شه