متن آهنگ امشب شب مهتابه محمدرضا شجریان

 

امشب شب مهتابه

حبیبم رو میخوام

حبیبم اگر خوابه طبیبم رو میخوام

خواب است و بیدارش کنین

مست است و هشیارش کنین

گویید فلانی اومده آن یار جانین اومده

اومده حالتو احوالتو

سیه خالتو