متن آهنگ رضا یزدانی انتظار

 

کسی جون سالم به در نبرده

زندگی توو گذشته نفس میکشه نمرده

خاطره قاتل خنده های منه خاطره دشمنه

من زنهای زیادی دیدم

هر زنی زیباست حتما به تو فکر کرده

هر دلی دریاست حتما به تو فکر کرده

من تورو توو رویاهای زیادی دیدم

من زیاد انتظار کشیدم

هر دفه زنگ در به صدا در اومد

صبر من سر اومد روزای بد رفت روز بدتر اومد

یه عمره که م نمیخوام از غمت فرار کنم

پیش چشمم کوچه ها همه بن بست میشه

تا میام از یاد ببرم خاطره با زمان همدست میشه

تو نبودی اسم تو نبود عطر تو نبود

ناامدیدی ازم شوق فردامو دزدید

دست تو نبود گریه بود چشمام بارون میشد میبارید

من تورو توو رویاهای زیادی دیدم من زیاد انتظار کشیدم

هر دفه زنگ در به صدا در اومد

صبر من سر اومد روزای بد رفت روز بدتر اومد