متن اهنگ انقده دوست دارم که من برات میمیرم

 

 

انقده دوست دارم

که من برات میمیرم

تو اگه حوا بشی من آدمت میمونم

مگه تو چشات چیه که منو محوت کرده

دلبر همیشگیم من پای تو میمونم

این دله خوب اصن من به تو مدیونم یار

دور تو میگردم و فدات میشم هر چند بار

انقده دوست دارم تا که بگی میمیرم

یه لحظه منو ببین بین دارم جون میدم