متن آهنگ والایار انگشت نما

 

از وقتی دیدمت بردی قرارمو فکر چشات شده انگاری کارمو

هر چقدر هم بگم دوست دارمو بازم کمه

تویی که بی منم انگاری راحتی یاد من نیستی حتی واسه ساعتی

اینکه حالا توی مشتته لعنتی قلب منه

ناز چشات هر چقد باشه میخرم نگاه کن عاشقی چی آورده سرم

عطر موهای تورو دیگه از برم از اونکه

فکر میکنی دیوونه ترم نمیگذرم

یه روز چشات آشتی یه روز دیگه قهر شدم حرف مردم شهر

انگشت نما شدم آخ دیگه رسوا شدم

من دلم بهونه گیرتر

ناز چشات هر چقد باشه میخرم نگاه کن عاشقی چی آورده سرم

عطر موهای تورو دیگه از برم از اونکه

فکر میکنی دیوونه ترم نمیگذرم

ناز چشات هر چقد باشه میخرم نگاه کن عاشقی چی آورده سرم

عطر موهای تورو دیگه از برم از اونکه

فکر میکنی دیوونه ترم نمیگذرم