آهای دختر بارون پری چهره ی زیبا

تو گیسوی تو جنگل

تو چشمای تو دریا

نشستی روبروم تو به قلب تو بشینم

همه عمرمو دادم

که امروزو ببینم