آهای دختر بارون

پری چهره ی زیبا

تو گیسوی تو جنگل

تو چشمای تو دریا

نشستی روبروم

تو به قلب تو بشینم

همه عمرمو دادم

که امروزو ببینم