عشق بد اخلاق خودم بهترین اتفاق خودم

میگفتی هر شب ماه و نگاه کن واسه دیدنم

نیستی ببینی ماهو به اسم کوچیکت صدا میزنم

یادته گفتی که حساب تورو توو دلم از همه جدا میکنم

گفتی انقد باور دارم عشقتو دست رو خاکم بذاری طلا میکنم

عشق بد اخلاق خودم بهترین اتفاق خودم

به سلیقه ی خودته هنوزم وسایل اتاق خودم