متن آهنگ اوج میگرفتم به سمت تو لا دره ها

 

چرا بم میخندن

چی میخوان از جون این جنگل

شاخامو ریختن تهش سرمای بیش از حد

بازم بگو کی بازنده بود تنها بی تو باختم چه زور

اوج میگرفتم به سمت تو لا دره ها

و تو میگی یه شب نمیشه باشی تو نگامو

هر جا که رفتی من موندم بدون تو

یه روانی تخص