تکست مداحی اومدم با آه و گریه

 

اومدم تنهای تنها من همون تنها ترینم

اومدم تو این غریبی زیر سایتون بشینم

اومده دوباره اونکه بی قرار و سر به زیره

همه ی حاجتش اینه پای پرچمت بمیره

اومدم با آه و گریه این قشنگ ترین سلامه

همه ی دار و ندارم اشک روی گونه هامه

از خودم گلایه دارم منو از خودم جدا کن

روم سیاهه یابن الزهرا تو برای من دعا کن

یابن الزهرا یابن الزهرا یابن الزهرا یابن الزهرا

نکنه تو التهاب رو سیاهی ها بمونم

امشب بگذره و من از رفیقام جا بمونم

دل من هواتو کرده من هوامو از تو میخوام

اومدم بگم که امسال کربلامو از تو میخوام

از خودم گلایه دارم منو از خودم جدا کن