اومدم باز لب دریا تکو تنها به یادت به یادت

جاتو به هیشکی ندادم توی قلبم

دلم میخوادت دلم میخوادت

ی ساعت شنی توو دستمه خستم

از بس که نیومدی رفتی که بری

قرارمون این نبود اینجوری رد شی که خاطرم بشی

قرار بود مال من بشی

ی ساعت شنی توو دستمه خستم

از بس که نیومدی رفتی که بری

قرارمون این نبود اینجوری رد شی که خاطرم بشی

قرار بود مال من بشی

مینویسم اسم تو باز روی شنای ساحل

من هنوز دیوونتم نیایی نمیشم عاقل

از تو به دریا میگم از تو به موجا میگم

به خدا داد میزنم اسم تو هر جا میگم

اسم تو هر جا میگم

ی ساعت شنی توو دستمه خستم

از بس که نیومدی رفتی که بری

قرارمون این نبود اینجوری رد شی که خاطرم بشی

قرار بود مال من بشی

ی ساعت شنی توو دستمه خستم

از بس که نیومدی رفتی که بری

قرارمون این نبود اینجوری رد شی که خاطرم بشی