سلام عشقم چطوری تو دیدی آخرش زدم قلبتو بردم چشم رنگیت

روبرومه خوبه تا همین الانشم نمردم

تو چه جایی چه شبی من به تو خوردم اومدی تو دلم

دلم قربون تو برم برم

خوب میدونی بگم نگم که من گلم دوست دارم چش تو چش شدم

با تو یه چیزایی دستگیرم شد

بس که پیگیر تو شدم تا دلتو تسلیمم شد آخرش دیدی عزیزم

همونی که من میگم شد

چش تو چش شدم با تو یه چیزایی دستگیرم شد بس که پیگیر تو شدم

تا دلتو تسلیمم شد