اونجاش قشنگه که سر میزاری رو شونه های من

موهات میلغزه تو دستای من میشی یه ستاره تو شبای من

این شبا واسه تو بود که شعما رو روشن میکردم

هرچی گل بود تو دنیا رو سرت پر پر میکردم