متن آهنگ اگه قیامت قصه باشه تو رو من کجا ببینم

 

 

اگه قیامت

قصه باشه تو رو من کجا ببینم

تا روزی که زنده ام عشق تو امانته کنج سینم

قسم به اعتقاداتم گرفتی تو دینو امیدم

پرپر کردی گل عمرمو من مرگو با چشام دیدم

پرپر کردی گل عمرمو من

مرگو با چشام دیدم