متن آهنگ امین تیرزاد اگه میدونستم

 

اونیکه زندگیشو به پای تو داده مگه چی داره بجز یه دل ساده

اونجا که دیدم دلت بعد منم شاده منو تنهایی شدیم از یه خونه واده

میپرسم حالتو از همه خوب باشه حال تو بسمه

با اینکه عشقتو بهم کمه هنوز اسم تو اولین قسمه

من اگه میدونستم تلاشم بی جواب میشه

حست به من با یه دوست دارم خراب میشه

همه ی آرزوهام با تو نقش برآب میشه

به جون بدون تو میرفتم

من اگه میدونستم باید بیماری بکشم

روز و شب قراره که چشم انتظاری بکشم

تو بخوابی من بدم فقط بیداری به چشم

به جون تو بدون تو میرفتم

رد پام توی همه خیابونا هست

رسیدم الان به یه کوچه ی بن بست

آخه اونجا که یهو رفتو درو بست

دل بیچاره ی من رفته بود از دست

میپرسم از همه 

با اینکه عشقتو بهم کمه هنوز اسم تو اولین قسمه

من اگه میدونستم تلاشم بی جواب میشه

حست به من با یه دوست دارم خراب میشه

همه ی آرزوهام با تو نقش برآب میشه

به جون بدون تو میرفتم

من اگه میدونستم باید بیماری بکشم

روز و شب قراره که چشم انتظاری بکشم

تو بخوابی من بدم فقط بیداری به چشم

به جون تو بدون تو میرفتم