متن آهنگ اشوان اگه میموندی

 

اگه میموندی حالت از الان که بهتر بود حال منم که بهتر

دوتا چشامون اینجوری دور

از هم نمیشدش که هی تر

بهت گفتم تو غصه شو نخور بخند بقیش  با من

شاید برای تو باورش سخته

وقتی به یه لبخند تو قانعم

اگه میموندی دنیا رو میریختم به پات همه حسودی کنن

روزایی سختی که نیازم بودی دورم

قد تموم روزای عمرم قد یه دنیا پرم

شاید باورش سخته ولی این دفه رو قسم میخورم

پشت دستمو داغ میکنم

باز بی تو من توو این خیابون

هی داد و فریاد میکنم یاد میکنم تورو شاید بشم آروم

همه ی دار و ندارم منی

تو نمیبینه چشم حتی بدیتو

فقط اگه نری اگه فقط نری

پشت دستمو داغ میکنم باز بی تو من توو این خیابون

هی داد و فریاد میکنم یاد

میکنم تورو شاید بشم آروم

همه ی دار و ندارم منی تو نمیبینه چشم حتی بدیتو

فقط اگه نری اگه فقط نری

اگه بذاره آسمون دوباره مال هم بشیم

مثه قدیم بیای و واسه

پرواز بال هم بشیم

دیوونه میشه این دلم بهونه میگیره یه کم

درد و دلامو جز

تو من به کی بگم

پشت دستمو داغ میکنم باز بی تو من توو این خیابون

هی داد و فریاد میکنم یاد

میکنم تورو شاید بشم آروم

همه ی دار و ندارم منی تو نمیبینه چشم حتی بدیتو

فقط اگه نری اگه فقط نری

پشت دستمو داغ میکنم باز بی تو من توو این خیابون

هی داد و فریاد میکنم یاد

میکنم تورو شاید بشم آروم

همه ی دار و ندارم منی تو نمیبینه چشم حتی بدیتو

فقط اگه نری اگه فقط نری