اگه یه روز نبینمت این دلم دق میکنه

این دیوونه بدون تو این شهرو ول میکنه

هر چی میخوان پشتت بگن چشامو میبندم

من که فقط تو رو میخوام اونا نمیفهمن رد میدم بدون تو

گلهای باغچه دارن زرد میشن به جون تو

بگو من کجا برم این روزها بدون تو