متن آهنگ اینا تورو اذیت میکنن

 

اینا تورو اذیت میکنن نیومده خستت میکنن

همه جوره من پشت توام بیا قایم بشو پشت خودم