هر چی نوشتم سرم اومد یه روزی چجوری به کی بگم تو دلمو ربودی

رفتی نیستی گیره ی موهات مونده یادگاری

لعنت به تو که رژتـو رو لیوانم جا گذاشتی

فقط چند تا تار مو از تو مونده برام برگرد ببین چه زندگیه درست کردی برام

فقط چند تا تار مو از تو مونده برام

برگرد ببین چه زندگیه درست کردی برام

یادم میاد وقتایی که تنهام اینو پشت خط لابلای حرفام