متن نوحه اینجا عالم عشقه

 

اینجا عالمِ عشقه روزی همه عشقه

اینجاییم و دلیلش ، رقصِ پرچم عشقه

خاصیت این بیرق این عشقِ مجسم

اینه که زیر سایه ش عاشق میشه آدم

خاصیت این بیرق این عشقِ مجسم

اینه که زیر سایه ش عاشق میشه آدم

عشقی که تمومش آرامشِ محضه

از تو نمیشم دور ، من حتی یه لحظه

من مالِ حسینم دنبالِ حسینم

ممنونِ حسینم ، مجنون حسینم

من مالِ حسینم دنبالِ حسینم

ممنونِ حسینم ، مجنون حسینم

من ماهی تو منیری ، من عبدم تو امیری

از چشما که میافتم ، تو دستم رو میگیری

ای کاش که از این رویا ، بیدار نشم اصلا

دنیایِ بدونِ تو کابوسهِ برا من

زنده شده هرکی از عشقِ تو مرده

هرکی به تو دل باخت این بازی رو برده

از دولت اسمت ، بازنده به عشقم

هرگز نمیمیرم ، چون زنده به عشقم

من مالِ حسینم دنبالِ حسینم

ممنونِ حسینم ، مجنون حسینم

من مالِ حسینم دنبالِ حسینم

ممنونِ حسینم ، مجنون حسینم