هیشکی نمیفهمه منو لبریز بغضم این روزا دلم گرفته ای رفیق

خستم از این حال و هوا چی شد یهو عاشق شدم نمیدونم به خدا

میسوزونه عشق منو آروم و بی صدا میسوزونه

عشق منو آروم و بی صدا