چشاتو که روم میبندی انگاری که ماه توو شبام نیست

انقد که توو دلم خونه به خدا توو رگام نیست

به تویی که خوب میدونی همه جون منی

این خواهش آخرمه کاشکی نری