این دلم دلتنگی تو رو داره آسمون از رفتن تو میباره

مگه غیر تو کیو دارم سرمو رو شونه کی بذارم

رسم شده تو قلب من نبودنت نمیپیچه رو دلم عطر تنت

کوچه بارون خالیه دستای من داغ دارن گلا از نبودنت