من بی تو یه بیمار روانیم که حتی عکسات منو عذاب میدن

وقتی نیستی من تو حالم خرابیم خود کلافیگی خود تباهیم

صبرم تمومه تمومه عکسای قبلت حرومه

حالم خرابه ببین از این دونه های اشکم معلومه

خستگیهام میرن بسته بیا پیشم حتی مهم نیست دستتو تو دست کی دیدم

دردسرت واسم همه غمات واسم واسه تو توی قلبم همه درا بازن

ساده این قلبی که طلسمشم کردی کاش همون وقت این روانیو ولش نمیکردی