این دل فقط جای توئه گوشم به حرفای توئه

قلبم تو دستای توئه عشقم

آرامش حال منی عشق ایده ال منی

اما فقط مال منی عشقم

دوست دارم تورو مث همیشه

از حس دلم نه دیگه کم نمیشه

دوست دارم تورو مث همیشه

از حس دلم نه دیگه کم نمیشه

چه بخوای چه نخوای تورو بدست میارم

چه بخوای چه نخوای به تو علاقه دارم