متن مداحی ای حرمت در دل و جان یا علی

 

ای حرمت در دل و جان یا علی

ای نفست جانِ جهان یا علی

ای شُهدا سینه زنهِ نوحه ات

یک نفسی روضه بخوان یا علی

یا علی و یا علی و یا علی

حیدر یا علی و یا علی و یا علی

حیدر یا مولا حیدر یا مولا

بی سر و سامان توام یا حسین

دست به دامان توام یا حسین

زهره ی منظومه ی زهرا حسین

کشته ی افتاده به صحرا حسین

یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین